מסגרות מדיה – כתב עת ישראלי לתקשורת   
 
"מסגרות מדיה: כתב עת ישראלי לתקשורת" הוא כתב העת של האגודה הישראלית לתקשורת. עד גליון מס 12 הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו הייתה שותפה בהוצאתו לאור.
זהו כתב עת אקדמי שפיט, המפרסם בראש בראשונה מאמרים מקוריים בעברית העוסקים במחקר התקשורת. כמו כן, בגליונות כתב העת רואים אור בתרגום מאמרים חשובים, שראו אור במקור בכתבי עת מובילים באנגלית ורלוונטים להבנת התקשורת בישראל, כמו גם  סקירות, דו"חות מחקר וביקורות ספרים בתחום התקשורת. 
 
העורך המייסד של כתב העת הוא ד"ר מוטי נייגר. מן הגליון השני ועד השמיני ערך את כתב העת פרופ' עקיבא כהן. העורך הנוכחי הוא פרופ' גבי וימן, החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה. (weimann@com.haifa.ac.il)
את כל הפניות, הצעות מאמרים, ביקורות ועוד – יש לשלוח לעורך לפי נוהל ההנחיות.

הנחיות להגשת חומרים ומאמרי כתב העת בלשוניות המופיעות בצד צד ימין של המסך